Kikkerdrildefilm.nl

Films die buiten het reguliere commerciële aanbod om vertoond worden bestempelt men vaak als arthouse films. De financiële middelen om dergelijke films te produceren zijn doorgaans een stuk lager dan de Hollywood kaskrakers. Arthouse films trekken over het algemeen een minder groot publiek aan dan mainstream films.

Hieronder volgen een aantal kenmerken van arthouse films.

  • De scènes uit deze films verlopen meestal wat trager dan die uit commerciële films en schenken meer aandacht aan het landschap. Arthouse films zou je derhalve poëtisch of dichterlijk kunnen noemen.
  • Regelmatig worden bepaalde filmtradities doorbroken: op deze manier zijn arthouse films bezig om de gehele filmindustrie langzaamaan te veranderen.
  • Arthouse films zijn doorgaans wat meer filosofisch ingesteld dan mainstream films, wat hen de naam ‘intelligente films’ bezorgd heeft.
  • Het budget voor arthouse films is gemiddeld een stuk lager dat dat voor commerciële films
  • De films worden gemaakt voor een wat meer bescheiden publiek.
  • Over het algemeen worden arthouse films niet vertoond in reguliere bioscopen, enkel in filmhuizen.
  • De films die in deze filmhuizen worden vertoond kunnen afkomstig zijn uit alle delen van de wereld. Denk aan landen als Japan, Spanje en IJsland. Op deze manier vergroten arthouse films de verspreiding en kennis van vreemde talen, culturen en gebruiken.
  • Vaak heeft een arthouse film, in tegenstelling tot de meeste commerciële films, niet echt een duidelijk plot.
  • Bij arthouse films staat het gevoel dat de film teweegbrengt voorop. De ‘moraal van het verhaal’ is dus minder belangrijk.
  • De productie van arthouse films wordt grotendeels verzorgd door vrijwilligers.