Kikkerdrildefilm.nl

Bij het maken van een film is het bepalen van het juiste decor voor de film erg voornaam. Het decor levert een bijdrage aan het al dan niet slagen van een film. Tevens worden er modetrends gezet door gebruikte decors in veel bekeken films en worden er zelfs vakantiebestemmingen uitgekozen naar aanleiding van een filmset.

Het maken van een film neemt doorgaans veel tijd in beslag en er zijn professionals op allerlei gebieden bij betrokken. Er zijn speciale opleidingen voor het ontwerpen van filmdecors. Een decorontwerper kan zich richten op diverse sectoren van de entertainment wereld. Om het decor van een film te kunnen ontwerpen zal de ontwerper zich in het script moeten verdiepen. De atmosfeer die het decor uitstraalt zal naadloos moeten aansluiten op het verhaal. Kijkers moeten zich helemaal kunnen inleven in het verhaal en dat kan alleen als alles met elkaar klopt. Het decor zal afgestemd moeten worden op de tijdslijn waarin het verhaal zich afspeelt en op de (sub)cultuur waarin het zich afspeelt.

Spanning in een film wordt versterkt door geluid, maar zeker ook door de omgeving. Een scene in een triller die zich afspeelt in een ruimte met felle kleurtjes roept minder angst op dan een ruimte met obscure kleuren.

Bij films die zich buiten afspelen gebeurd het regelmatig dat het op een andere locatie wordt geschoten dan dat het verhaal van de film de kijker wil laten geloven. Denk bijvoorbeeld aan een oorlogsfilm, dit kan niet altijd gefilmd worden in het land waar het verhaal over gaat. Er zijn echter zeker films waarbij dat wel het geval is. Dan is er vrijwel direct na het einde van de oorlog begonnen met het maken van een film. Hierbij gaat het meestal om wat oudere films. Tegenwoordig is het veel eenvoudiger om decors na te maken dan dat vroeger het geval was. Met de huidige computertechniek worden er digitaal filmsets nagebootst die niet van echt te onderscheiden zijn.

Locaties die worden gebruikt als filmdecor hebben aantrekkingskracht op toeristen. Zo is er een James Bond eiland in Thailand waarover veel reclame te vinden is. In Cambodja is er een prachtig tempelcomplex dat voor meerdere films als decor is gebruikt, waardoor het meer waarde krijgt als toeristische trekpleister. Er worden ook vakantieaccommodaties ontworpen naar aanleiding van films. Zo waren hobbitwoningen een tijdje het favoriete voorbeeld voor de ontwerpen van vakantiehuisjes.

De filmdecors die gebruikt worden hebben invloed op modetrends. De inrichtingen die gebruikt worden in beroemde films laten hun indruk achter bij de kijker. Dit kan zeker een uitwerking hebben op het koopgedrag. Zo zijn er bijvoorbeeld in populaire films heel vaak witte vloerkleden voor een open haard te zien waarop zich een romantische scene afspeelt. Een brandende haard met daarvoor een wit vloerkleed wordt hierdoor geassocieerd met romantiek. Mensen dagdromen regelmatig over een leven zoals het in de film wordt neergezet. Zeker wanneer het om romantische films gaat. De kans is groot dat men met deze artikelen de sfeer van de film tracht na te bootsen.

Er wordt zelfs behang gemaakt van bepaalde beroemde filmdecors. Zeker van kinderfilms wordt in slaapkamers van jonge kinderen dit behang regelmatig gebruikt, maar in kantoren en publieke ruimtes kom je eveneens fotobehang van filmdecors tegen.