Kikkerdrildefilm.nl

In het centrum van Nijmegen bevindt zich het LUX, een filmhuis dat ook wel onder de naam ‘Poortgebouw’ door het leven gaat. Het LUX is het grootste filmhuis van Europa en herbergt zeven filmzalen van verschillende afmetingen, een multimediazaal, een theaterzaal met vlakke vloer, een multifunctionele zaal (Studio LUX), een foyer en het gezellige Café LUX. Het LUX behelst veel meer dan enkel een filmhuis, het kan met recht een cultureel podium genoemd worden. Het biedt namelijk ruimte aan allerlei ontwikkelingen binnen de kunst-, cultuur- en mediasector van Nijmegen. Denk daarbij aan arthouse films, interessante documentaires, theater-, dans-, en muziekvoorstellingen en diverse andere culturele bijeenkomsten.

Het LUX richt zich hoofdzakelijk op het inspireren en het uitdagen van haar publiek: het biedt verschillende perspectieven die de bezoeker aan moet sporen tot een andere kijk op de wereld en tevens op zichzelf. Bovendien is het LUX een intelligent platform, waar allerlei thema’s met betrekking tot de wetenschap en de kunst, maar ook maatschappelijke onderwerpen aan de orde van de dag zijn. Door daarnaast ook nog eens verschillende cursussen en workshops aan te bieden is het LUX in Nijmegen het schoolvoorbeeld van een compleet en zeer uitgebreid cultureel centrum.