Kikkerdrildefilm.nl

Een van de beroemdste filmsterren die de wereld heeft gekend is Charles Spencer Chaplin, beter bekend als Charlie Chaplin. Deze faam had de acteur hoofdzakelijk te danken aan zijn rol als zwerver (The Tramp) in diverse stomme films. Chaplin speelde een personage met een iconisch klein snorretje, een rotan wandelstok, een strakke jas en een zwart bolhoedje, en zette dit karakter met veel succes neer in een groot aantal films uit de periode 1914-1936.

In 1917 besloot Chaplin om naast het acteren ook films te gaan produceren. Bovendien heeft hij als componist diverse muziekstukken voor cello geschreven en ook de filmmuziek behorend bij de film ‘Modern Times’ was van zijn hand. Dit muziekstuk is het wereldberoemde nummer dat de titel Smile draagt. In 1997 werd het nummer door Michael Jackson gecoverd. Uit een van Chaplins latere films ‘A Countess from Hong Kong’ kwam het nummer ‘This is My Song’ voort, dat in 1967 door zangeres Petula Clark ten gehore werd gebracht, waarmee ze destijds een wereldhit scoorde.

De intrede van de geluidsfilm in 1927 betekende voor Chaplin helaas het begin van het einde van zijn carrière als filmheld. Chaplin was immers meester in het acteren middels mimiek en lichaamstaal, maar minder geniaal in het voeren van monologen en dialogen. Chaplin was bovendien van mening dat een acteur de film moest maken, en niet de geluiden en stemmen. Hij vond dat het geluid afbreuk deed aan het acteerwerk van de spelers.

Toch speelde Chaplin in 1940 nog een geweldige rol in zijn zelf geschreven film ‘The Dictator’. Hij speelde hierin een persiflage van Adolf Hitler, die in de film de naam Adenoid Hynkel droeg. In de film was eveneens een rol weggelegd voor Napaloni, een persiflage van de Italiaanse dictator Benito Mussolini.